Ժողովրդավարության ագոնիստական մոդել

էսսեն տպագրվել է «Ժողովրդավարական պարադոքս» գրքում, որտեղ Մուֆֆը ներկայացնում է իր դիտարկումները ժողովրդավարության տարբեր մոդելների մասին և առաջ է բերում լիբերալ ժողովրդավարության պարադոքսը, որի կենտրոնում է “հակառակորդի” հասկացությունը։

ի՞նչ է նշանակում մասնակցել ընտրություններին

արդյո՞ք ընտրողն ունի քաղաքական ընտրություն։
ի՞նչ է իրենից ներկայացնում համամասնական ընտրակարգը և արդյո՞ք այն ապահովում է գործընթացի (ապա)քաղաքականացման պայմաններ։
Վերջապես՝
մասնակցե՞լ, թե՞ չմասնակցել ընտրություններին։

«լուսանկարչություն, պատերազմ, անարգանք»

Ըստ Բաթլերի, Սոնթագը մեկնաբանությունը հասկանում է ի բնե պատումային, հետևաբար լուսանկարը առանց ուղեկցող վերլուծության և նկարագրության չի կարող արտադրել իրավիճակի ըմբռնում։ Սրան հակադրվելով, Բաթլերը բերում է “ներդրված” լուսանկարչության օրինակը, երբ լուսանկարը արվում է նրան հատկացված հատուկ դիրքից, և մինչև դիտողին հասնելը, արդեն իսկ իր մեջ մեկնաբանություն է պարունակում։

Հետազոտական փոքր նախագծեր ներկայացնելու հրավեր

Մենք համարում ենք, որ հետաքրքրվածությունն ու զգացմունքները չեն կարող չազդել հետազոտության ընթացքի և արդյունքների վրա` թեմայի ընտրությունից մինչև նյութի մեկնաբանություն, և, խնդրականացնելով օբյեկտիվությունն ու չեզոքությունը, կարևորում ենք հետազոտողի չքողարկված կողմնակալությունը, ներգրավվածությունը և հետազոտության թիրախային խմբի մաս լինելը։