website coming soon...

Կոմունան բաց պլատֆորմ է սոցիալ-մշակութային նախաձեռնությունների և նախագծերի համար, որոնք ուղղված են լինելու համայնքների ձևավորմանը և սոցիալական ճնշման կարծրացած համակարգերի դեմ պայքարին՝ ճնշված խմբերի մեջ և միջև սոլիդարության և ինքնագիտակցության բարձրացման, արմատընթեր ինքնակազմակերպման պրակտիկաների ու գաղափարների տարածման միջոցով:

Address

13 Hrachya Kochar St., Studio 33
0012 Yerevan, Armenia

Email
communeonline(at)gmail.com

Phone  
+374 95158873
+374 91905789

Facebook
Commune
«կոմունա» սոցիալ-մշակութային պլատֆորմ