մեր մասին

Կոմունան բաց պլատֆորմ է այն սոցիալ-մշակութային նախաձեռնությունների և նախագծերի համար, որոնք ուղղված են լինելու համայնքների ձևավորմանը և սոցիալական ճնշման կարծրացած համակարգերի դեմ պայքարին՝ ճնշված խմբերի մեջ և միջև սոլիդարության, ստորին ինքնակազմակերպման գաղափարների ու պրակտիկաների տարածման միջոցով:

lxyvz_croper_ru